Zdravotné stredisko ŽOS Koniarekova 5881/20, 917 01 Trnava

Orthodoncia

Základným predpokladom ortodontickej liečby je úprava anomálií postavenia chrupu v detskom či dospelom chrupe s fixnými alebo snímateľnými aparátmi.

Forma a technika použitia ortodontickej liečby závisí od diagnózy a rozhoduje o nej ortodontista, lekár s ktorým úzko spolupracujeme. V našej zubnej ambulancii vykonáva konzultácie ohľadom plánu liečby.